FIGURE RETORICHE DIVINA COMMEDIA CANTO 7 PARADISO


 

Anastrofe  v.6 v.24- v.42-v.54- v.60-v.78-v.96

Enyambements  v.11- v.13- v.23-v.30-v.38-v.50
-v.58- v.65-v.71-v.99-v.101-v.143-v.145

Perifrasi  v.29-v.81(grazia divina)-v.130

Iperbato  v.87-v.111

Apostrofe  v.1

Ossimoro v.18

Similitudine  v.8 - v.15