FIGURE RETORICHE DIVINA COMMEDIA CANTO 11 INFERNO


 

CANTO 11 INFERNO

 

Enjambements  v.4 , v.6,v.23, v.26, v.31,v.41,v.42

v.57, v.64, v.67, v.83, v.95, v.106

Anastrofe     v.8, v.25, v.28, v.65, v.90

Iperbato  v.51

Metonimia   v.72

Apostrofe  v.91

Metonimia  v.102

Similitudine v.104Classifica di siti - Iscrivete il vostro!