FIGURE RETORICHE DIVINA COMMEDIA CANTO 10 Purgatorio


 


CANTO 10 PURGATORIO

Anastrofe     v.2

Similitudine  v.9

Enjambement   v.31-34-49-73-79-

                      110-112115-124-134

Anastrofe   v.46 52-76-99-103

Metonimia   v.98

Ellissi  v.100

Anastrofe   v.114-116-122-133

Metafora  v.120

Similitudine  v.129

Similitudine  v.130

Anastrofe   v. 138Classifica di siti - Iscrivete il vostro!