FIGURE RETORICHE DIVINA COMMEDIA CANTO 33 PURGATORIO


 

v.5 e 7  enjambement

v.9  - similitudine

v.16 enjambement

v.34 anastrofe

v. 44 allegoria

v.57 allegoria

v.58 chiasmo

v.67 similitudine

v.69 similitudine

v.73-75  - similitudine

v. 109-110  - allegoria

v.115  - apostrofe

v.121 perifrasi

v.126  - metafora

v.136-141   - apostrofe

v.143-144  - annominazioni e allitterazioni


Classifica di siti - Iscrivete il vostro!