FIGURE RETORICHE DIVINA COMMEDIA CANTO 21°PURGATORIO


- enjambement v.31-32
-  metonimia - 33
-  Anastrofe - 39
- perifrasi -v.50
-  sineddoche - 54
-  Latinismo per Giuda -84
- allegoria - 94-96
- metafora – v.94-96
-  metonimia -v.101-102
-  Latinismo – ammicca v.109
-  Enallage – v.126
-   Anastrofe -v. 127